Lifestyle Innovations Based on youth’s Knowledge and Experience

Wat is LIKE?

LIKE (Lifestyle Innovations Based on youth’s Knowledge and Experience) is een vijfjarig onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de Nederlandse Hartstichting en ZonMw. De focus van dit onderzoeksproject ligt op het stimuleren van een gezonde leefstijl (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaaggedrag) van jongeren in de transitieperiode van de basis- naar middelbare school (10-14 jaar).

In Amsterdam heeft 23% van de 10-14 jarigen overgewicht of obesitas. Deze percentages liggen hoger in buurten waar families wonen met een lagere sociaal economische achtergrond. LIKE zal in een aantal van deze buurten worden uitgevoerd, waaronder de Oosterparkbuurt, Dapperbuurt en Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost.

We weten op dit moment nog niet goed wat effectieve manieren zijn om juist in deze buurten een gezonde leefstijl en een gezond gewicht te bevorderen. In co-creatie met jongeren, hun ouders en andere belangrijke stakeholders gaan vijf promovendi op zoek naar mogelijkheden om een gezonde leefstijl te stimuleren in Amsterdam-Oost. Hierbij worden zowel de thuis- en buurtomgeving, als scholen en zorginstellingen betrokken. Het uiteindelijke doel van LIKE is om de omgeving van jongeren zo te versterken dat gezond gedrag gestimuleerd wordt en ongezond gedrag ontmoedigd wordt.