Lifestyle Innovations Based on youth’s Knowledge and Experience

HET LIKE ONDERZOEK

Wat is LIKE?

LIKE is een vijfjarig onderzoeksproject (2017-2022) gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting en ZonMw. Het doel van LIKE was om voor en met jongeren te werken aan een gezondere omgeving en gezondere toekomst middels een participatieve systeem aanpak.

Wat is een participatieve systeem benadering?

LIKE combineert Participatief Actie Onderzoek (PAR) en systeemdenken.

  • PAR is een benadering waarbij onderzoek en actie participatief met elkaar worden verbonden: jongeren  werken samen met academische onderzoekers en delen de verantwoordelijkheid voor het onderzoek, dat gericht is op het realiseren van gewenste veranderingen. Dit leidt tot gezamenlijke kennisontwikkeling en strategieën die aansluiten bij de lokale situatie en de leefwereld van de jongeren.
  • Systeemdenken, specifiek “system dynamics” is een methode die uitgaat van het begrijpen en veranderen van het hele systeem op alle niveaus: van losse systeem elementen tot de doelen van het systeem en het paradigma waarin we leven. Hierbij geeft het onder andere inzicht in onderliggende mechanismen en ‘causes of the causes’. Het maakt ons er ook van bewust dat systemen niet lineair zijn, maar een geheel van complexe interacties, feedback-loops en verbindingen die niet altijd zichtbaar of voorspelbaar zijn. Dit dynamische karakter heeft belangrijke implicaties voor het implementeren en evalueren van oplossingen. Deze oplossingen bestaan uit het vinden van aangrijpingspunten voor verandering. Die kunnen veranderen door de tijd.

Wat kan je op dit website vinden?

Gedurende het onderzoeksproject hebben wij verscheidene materialen, publicaties en tools verzameld die te gebruiken zijn bij een participatieve systeem benadering. Voor materialen en tools, klik hier. Voor publicaties, klik hier.

Systeemdenken animatie