Materialen en tools

Gedurende het onderzoeksproject hebben wij verscheidene materialen, publicaties en tools verzameld die te gebruiken zijn bij een participatieve systeem benadering.

LIKE logische model

Onderstaande figuur is een weergave van het LIKE logische model (logic model). Dit model heeft bewust de vorm van het oneindigheidssymbool om te laten zien dat een participatieve systeemaanpak een continue en adaptief karakter heeft. Het LIKE logic model bestaat uit 7 stappen. Voor elke stap hebben we materialen en tools ontwikkeld die helpen bij het begrijpen, veranderen en evalueren van het systeem.

 

Klik om te vergroten

Materialen en tools

Algemene Informatie

Zoals hierboven uitgelegd, geeft het LIKE logic model een overzicht van LIKE als geheel. Voor elk van de 7 stappen hebben we materialen en tools ontwikkeld; daarbij deels ook voortbouwend op ander (internationaal) onderzoek. De verschillende stappen en bijbehorende tools kunnen los van elkaar gebruikt worden, echter het achterliggende idee van LIKE is om het model als geheel te gebruiken. Voor meer informatie over deze aanpak, zie deze wetenschappelijke publicatie (System dynamics and PAR approach – Waterlander et al., 2020)

Belangrijk hierbij is om een idee te krijgen over wat we bedoelen met systeemdenken. Hiervoor hebben we een animatie gemaakt:

En wat is precies Participatory Action Research? Lees hier mee over via onderstaande factsheet [link volgt].

We zullen in de volgende tabs elke stap uitleggen en naar de bijbehorende tools en artikelen verwijzen.

Stap 1 & 2: Needs Assessment

De eerste stap in onze participatieve systeem aanpak was om het systeem in kaart te brengen (Needs Assessment) vanuit verschillende perspectieven. In het LIKE onderzoek hebben we dit samen gedaan met de jongeren zelf, en ook met andere belangrijke stakeholders in Oost en de onderzoekers in het consortium.

Needs assessment – perspectieven van stakeholders & jongeren:

 • Group Model Building is een participatieve, kwalitatieve methode om perspectieven van verschillende stakeholders rond een bepaald complex probleem in kaart te brengen. Voor meer informatie, lees de Group Model Building Handleiding .
 • Co-creatie is een vorm van samenwerking, dat leidt tot een eindproduct waarbij alle belanghebbenden invloed hebben op het proces en het resultaat. Voor meer informatie, lees de inspiratiegids voor co-creatie.
 • Photovoice is een participatieve actieonderzoeksmethode waarbij deelnemers aan de hand van een opdracht zelf als fotograaf aan de slag gaan. Voor meer informatie, lees de [link volgt].

Needs assessment – perspectieve van onderzoekers:

Stap 3: Map the pre-existing system

Bij deze stap is het belangrijk om de systeem te mappen in de vorm van een causal loop diagram (CLD). De tools van stap 1 & 2 helpen bij het maken van de CLD en dit kan variëren (bijv door literatuur, Group Model Building, interviews, enz.) In LIKE hebben we de informatie uit de methoden benoemd in stap 1 & 2 gecombineerd in een overkoepelende systeemkaart of visualisatie van het systeem. Voor meer informatie, lees het wetenschappelijke artikel [Understanding the system dynamics of obesity-related behaviours in 10- to 14-year-old adolescents in Amsterdam from a multi-actor perspective – Luna Pinzon et al., 2023].

Er zijn tools om de kaart zelf te tekenen. In LIKE hebben we de volgende tools gebruikt om de systeemkaarten te tekenen, zoals STICK-E of KUMU.

Stap 4: Mechanisms for change (identifying leverage points)

Als het systeem in kaart is gebracht, kunnen ‘leverage points’ of aangrijpingspunten geïdentificeerd worden om het systeem te veranderen (voor meer informatie hierover zie stap 3 van het ENCOMPASS raamwerk). Een belangrijk inzicht hierin is op zoek te gaan naar mogelijkheden in verschillende niveaus van het systeem namelijk:

 • systeem elementen (de losse puzzelstukjes in het systeem, bijvoorbeeld een gezonde schoolkantine)
 • systeem structuur (bijvoorbeeld netwerken in het systeem, zoals netwerk tussen school, ouders en supermarkt)
 • systeem doelen (bijvoorbeeld gezondheid opnemen in beleid)
 • paradigma (bijvoorbeeld dat het systeem inzet op gezondheidsbevordering boven economische groei)

In LIKE hebben we aangrijpingspunten geïdentificeerd door twee manieren: (1) de jongeren zelf (in PAR groepen) (2) door groepen met onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals.

We werken momenteel aan de wetenschappelijke publicatie hierover (link volgt).

Er zijn meerdere modellen beschikbaar om aangrijpingspunten te identificeren:

Stap 5: Develop actions

Op basis van de geïdentificeerde leverage points, hebben we acties ontwikkeld die verandering in het systeem kunnen brengen. Het is ook mogelijk om bestaande interventies aan te passen, zodat ze beter ingrijpen op de geïdentificeerde leverage points.

We werken momenteel aan de wetenschappelijke publicatie hierover (link volgt).

Stap 6 & 7: Feedback (monitor and adapt) & Evaluation

Een programma in een complex adaptief systeem vraagt ook een andere manier van evalueren, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit. De ENCOMPASS evaluatieraamwerk was hiervoor specifiek ontwikkeld. De raamwerk bestaat uit vijf fasen.

 1. Hanteer een systeem-dynamisch perspectief in het algehele evaluatieontwerp
 2. Definieer de systeemgrenzen
 3. Ontwikkel een begrip van het bestaande systeem om systeemverandering te informeren
 4. Monitor dynamische programma output op verschillende systeemniveaus
 5. Meet programma uitkomsten en impact in termen van systeemveranderingen

Voor meer informatie, lees het wetenschappelijk artikel [The ENCOMPASS framework: a practical guide for the evaluation of public health programmes in complex adaptive systems – Luna Pinzon et al., 2022]
Om de stappen beter te begrijpen, hebben we ook een tool ontwikkeld [ENCOMPASS tool].