Nieuws

Op deze pagina vind je een overzicht van wetenschappelijke publicaties voortkomend uit het LIKE project, gaan we in op de activiteiten die we hebben uitgevoerd en delen we onze ervaringen met dit project.

Updates

Meld je nu aan voor het LIKE festival op 10 oktober

Na vijf jaar LIKE onderzoek, delen we onze ervaringen door samen aan de slag te gaan.

Voor iedereen die het verschil wil maken: onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, professionals (onderwijs, sport, welzijn, zorg).

Leer hoe je komt van systeem denken naar systeem doen. Leer hoe je doelgroepen, zoals jongeren, kunt laten participeren. En veel meer!

Meld je nu aan. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

 

Publicatie – Analyse jeugdgezondheidszorg Amsterdam

Maart 2023

Het LIKE onderzoek heeft een nieuwe analyse gepubliceerd.
Analyse: In hoeverre voldoet de zorg die door de jeugdgezondheidszorg Amsterdam geleverd wordt, aan de standaarden voor diversiteits-responsieve zorg?

Download de publicatie hier.

Inspiratiegids van Stichting Alexander

May 2022

Stichting Alexander, een partner van LIKE, heeft een inspiratiegids voor co-creatie gepubliceerd. Deze gids is speciaal voor iedereen die met kinderen en jongeren aan de slag wil om in co-creatie samen te werken aan een gezonde leefstijl. Beleidsmakers van stadsdelen en gemeenten, onderzoekers, jongerenwerkers, docenten: doe er je voordeel mee!

Download de gids hier.

Netwerk: Gezond leven in een gezonde omgeving

Januari 2022

LIKE heeft goed nieuws! We hebben een subsidie gekregen van de Hartstichting om samen met twee andere gezond leven consortia (Supreme Nudge en Benefit) een netwerk op te richten. Zo kunnen we de kennis uit onze projecten verspreiden en verduurzamen. Voor meer informatie, klik hier.

Nieuwe podcast aflevering over systeemdenken 

November 2021

LIKE onderzoeker dr. Wilma Waterlander vertelt over systeemdenken bij de podcast Lifestyle Lab.

In de aflevering vertelt ze over “de haalbaarheid en effectiviteit van prijsmaatregelen op voeding, het Amsterdamse LIKE project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) en het  het spanningsveld tussen wetenschap en politiek.”

Luister hier!

Lopende acties 

Oktober 2021

De implementatie van de LIKE aanpak is in volle gang. Het afgelopen jaar hebben we samen met de jongeren veel acties bedacht en uitgevoerd, van een sportieve speurtocht tot een podcast over de ongezonde voedselomgeving. De jongeren gaven aan dat de acties goed aansluiten bij hun leefwereld, en hen helpen om gezonder gedrag te ontwikkelen. Momenteel wordt gekeken hoe deze acties geborgd kunnen worden binnen de gemeente. Daarnaast is er een aantal acties bedacht die wat complexer zijn. Deze acties worden geleid door LIKE onderzoekers, maar vinden plaats in samenwerking met de gemeente, de jongeren en betrokkenen uit de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de participatie van jongeren bij de inrichting van een beweegvriendelijke openbare ruimte, en workshops met supermarkten over een gezonder voedselaanbod.

Naast de verdere implementatie van de LIKE-aanpak gaan we ons het komende jaar focussen op de proces- en effectevaluatie. Hiermee proberen we antwoord te krijgen op de vraag: maakt onze aanpak daadwerkelijk een verschil voor de jongeren in Amsterdam Oost?

! Vergeet niet te luisteren naar de podcastafleveringen die zijn gemaakt via LIKE’s eigen PAR-groepen ! Luister hier.

De impact van corona op LIKE

September 2021

Door de coronacrisis hebben we de afgelopen jaar helaas niet alles kunnen doen wat we van plan waren. De kinderen en jongeren waarmee we samenwerken, waren immers niet op school. We konden ook geen bijeenkomsten houden in de wijk. Bovendien waren veel organisaties met wie we samenwerken druk met dingen die als gevolg van de crisis geregeld moesten worden, zoals het geven van goede voorlichting over coronamaatregelen. Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen we onze activiteiten in de wijk weer op gaan starten!

Activiteiten en ervaringen

Meredith, PhD student, 2019

Ik heb een workshop over slapen georganiseerd voor gezondheidsambassadeurs in Amsterdam-Oost. Deze workshop was een onderdeel van de ‘Op Gezonde Tour’ plus-training. De workshop bestond uit 3 bijeenkomsten. Ik heb eerst samen met de gezondheidsambassadeurs besproken wat ze zouden willen leren. We hebben daarop volgend samen een tijdlijn gemaakt waarin ze vanaf het avondeten hun activiteiten moesten invullen voor elk gezinslid. Deze tijdslijn hebben we besproken en met elkaar gekeken naar wat de belangrijkste struikelpunten zijn als het gaat om het slaappatroon binnen het gezin. Een van de belangrijkste uitdagingen bleek het beeldschermgebruik van de kinderen en het stellen van regels te zijn. We hebben hierover tips voor elkaar opgeschreven. In de tweede bijeenkomst hebben we een collega van het Ouder-en-Kindteam uitgenodigd om meer informatie en praktische tips te geven over het stellen van regels. In de laatste bijeenkomst hebben we meer geleerd over het belang van slaap en hoe je deze informatie overbrengt op kinderen.

Een andere leuke activiteit was het fotografieproject dat ik met moeders uitvoerde. De moeders kregen eerst de opdracht om foto’s te maken van hun dagelijkse leven. Daarna hebben we deze foto’s inhoudelijk besproken en als aanknopingspunt gebruikt om te praten over gezonde leefstijl. Deze activiteit geeft mij weer nieuwe aanknopingspunten voor mijn onderzoek, dus dit was niet alleen leuk maar ook erg waardevol!

Wat me het meeste is bijgebleven van deze activiteiten is de betrokkenheid van de ouders in de wijk. Heel bijzonder om te zien hoe iedereen zich vol passie en enthousiasme inzet voor een gezonde leefomgeving voor hun kinderen en henzelf.
Tijdens het Sarphati symposium heb ik samen met Emma een poster gepresenteerd over ons project.
De poster vind je hier.

Helga, PhD student, 2020

De afgelopen twee jaar schooljaren (2018-2020) hebben we samen met jongeren uit Amsterdam Oost onderzoek gedaan naar hoe jongeren slapen, eten en bewegen. Er werden wekelijkse participatieve bijeenkomsten gehouden met jongeren uit twee basisscholen en twee middelbare scholen. De jongeren hebben zelf onderzoek gedaan naar leefstijl gedragingen (voeding, slapen en bewegen) van henzelf en dat van hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben jongeren onderzoek gedaan naar waarom jongeren ongezond eten en drinken, te weinig slapen of bewegen en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren. Hierbij hebben zij ook geleerd hoe een onderzoek opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd kan worden. Nu is het tijd voor ACTIE! De jongeren hebben de afgelopen jaren al een stap gemaakt richting het bedenken en ontwikkelen van acties om leefstijl gedragingen van jongeren te verbeteren. Het komende schooljaar gaan wij ons samen met de jongeren volledig richten op het bedenken en ontwikkelen van acties gebaseerd op alle informatie uit de onderzoeken van de jongeren. Samen met de jongeren zullen wij nadenken over acties op kleine schaal, zoals het gezonder maken van het aanbod in de kantine op school, en acties op grote schaal, zoals het verbeteren van het voedselaanbod in de wijk. Wij kijken er naar uit na de zomervakantie weer met de jongeren aan de slag te gaan!

Begin juli 2020 hebben de kinderen van de twee basisscholen die dit jaar deelnamen aan de participatieve bijeenkomsten (oftewel de gezondheidsteams) een afsluitende picknick gehouden in het Oosterpark. Groepsbegeleider en onderzoeker Rabab Chrifou organiseerde samen met medebegeleider en stagiair Vincent Wesdorp de picknick. Om 12:00 ging de eerste groep picknicken. Het regende toen een beetje, maar dat hield de kinderen niet tegen om naar het park te gaan. Om 15:00 werd de tweede picknick gehouden. Deze groep had wat meer geluk met het weer, want de zon scheen volop! Tijdens de picknick werden er gezonde hapjes en drankjes aangeboden. Ook deden wij een spelletje en konden de kinderen spelen in het park. Als afsluiting hebben de begeleiders en de kinderen het voorgaande jaar kort geëvalueerd. De kinderen vonden de bijeenkomsten leuk en wilden graag meer leren over gezond leven. Alle kinderen kregen een certificaat van deelname mee waarop staat welke activiteiten zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Helaas moesten wij afscheid nemen van een aantal kinderen die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Gelukkig gaven zij aan met ons in contact te willen blijven. Op naar volgend jaar!