Werkpakketten

De uitvoering van de LIKE-aanpak verloopt via vijf verschillende werkpakketten, uitgevoerd door verschillende onderzoekers en professionals. Elk werkpakket richt zich op een ander onderdeel van de LIKE-aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld een effect-onderzoek uitgevoerd en wordt er gewerkt aan de verspreiding van de resultaten en gebruikte methodieken naar andere settings.

Werkpakketten

De uitvoering van het project verloopt via 5 werkpakketten.

 

Werkpakket 1: Ontwikkeling van de LIKE aanpak

Het is belangrijk dat er een programma ontwikkelt wordt dat jongeren, hun ouders en andere belangrijke stakeholders motiveert en stimuleert om een gezonde leefstijl te behouden en/of aan te nemen. Dit start met een behoeftepeiling. Hierbij wordt het perspectief van jongeren, ouders, en betrokken stakeholders in kaart gebracht met betrekking tot hun huidige opvattingen, gewoontes, behoeften, mogelijkheden en barrières rondom voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag.

Op basis van deze peiling worden op-maat-gemaakte interventies bedacht en ontwikkeld in co-creatie met de doelgroep.

 

Werkpakket 2: Implementatie van de LIKE aanpak

Het doel van dit werkpakket is het faciliteren en ondersteunen van de implementatie van de LIKE aanpak in drie buurten in Amsterdam Oost, binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).

 

Werkpakket 3: Proces en effectevaluatie van de LIKE aanpak

In deze werkgroep wordt de LIKE aanpak vanuit een systeem-dynamisch raamwerk geëvalueerd. Centrale vraag hierbij is of de aanpak een verschil heeft gemaakt voor de jongeren in Amsterdam Oost. In de effectevaluatie maken we gebruik van gegevens die in het Sarphati Cohort, onder alle Amsterdamse kinderen, verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onderzoeken hoe de leefstijl en gewichtsstatus van kinderen in Oost zich ontwikkelt ten opzichte van die in andere delen van de stad. Op deze manier krijgen we inzicht in het effect van de LIKE aanpak.

 

Werkpakket 4: Modelleren van toekomstige effecten van de LIKE aanpak op hart- en vaatziekten

Het doel van deze werkgroep is om inzicht te krijgen in de (potentiele) impact van de LIKE aanpak op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het DYNAMO-HIA model.

 

Werkpakket 5: Disseminatie van resultaten van de LIKE aanpak
Het doel van dit werkpakket is de methodes, resultaten en interventiemateriaal te delen met wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerders en aanbieders. Zij kunnen vervolgens de lessen die we geleerd hebben bijvoorbeeld in andere gemeenten toepassen.