Werkpakketten

De uitvoering van de LIKE-aanpak verloopt via vijf verschillende werkpakketten, uitgevoerd door verschillende onderzoekers en professionals. Elk werkpakket richt zich op een ander onderdeel van de LIKE-aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld een effect-onderzoek uitgevoerd en wordt er gewerkt aan de verspreiding van de resultaten en gebruikte methodieken naar andere settings.

Werkpakket 1

Ontwikkeling van de LIKE aanpak

Het is belangrijk dat er een programma ontwikkeld wordt dat jongeren, hun ouders en andere belangrijke stakeholders motiveert en stimuleert om een gezonde leefstijl te behouden en/of aan te nemen. Dit start met een behoeftepeiling. Hierbij wordt het perspectief van jongeren, ouders en betrokken stakeholders in kaart gebracht met betrekking tot hun huidige opvattingen, gewoontes, behoeften, mogelijkheden en barrières rondom voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag.

Op basis van deze peiling worden op-maat-gemaakte interventies bedacht en ontwikkeld in co-creatie met de doelgroep.

Werkpakket 1 Publicaties

Abawi, O.; Welling, M.S.; Eynde, E.; Rossum, E.F.C.; Halberstadt, J.; Akker, E.L.T.; Voorn, B. COVID ‐19 Related Anxiety in Children and Adolescents with Severe Obesity: A Mixed‐methods Study. Clin. Obes. 2020, 10, 1–6, doi:10.1111/cob.12412.

Grootens-Wiegers, P.; van den Eynde, E.; Halberstadt, J.; Seidell, J.C.; Dedding, C. The “Stages Towards Completion Model”: What Helps and Hinders Children with Overweight or Obesity and Their Parents to Be Guided towards, Adhere to and Complete a Group Lifestyle Intervention. Int. J. Qual. Stud. Health Well-being 2020, 15, doi:10.1080/17482631.2020.1735093.

Koetsier, L.W.; van Mil, M.M.A.; Eilander, M.M.A.; van den Eynde, E.; Baan, C.A.; Seidell, J.C.; Halberstadt, J. Conducting a Psychosocial and Lifestyle Assessment as Part of an Integrated Care Approach for Childhood Obesity: Experiences, Needs and Wishes of Dutch Healthcare Professionals. BMC Health Serv. Res. 2021, 21, 1–11, doi:10.1186/s12913-021-06635-6.

Waterlander, W.E.; Pinzon, A.L.; Verhoeff, A.; Den Hertog, K.; Altenburg, T.; Dijkstra, C.; Halberstadt, J.; Hermans, R.; Renders, C.; Seidell, J.; et al. A System Dynamics and Participatory Action Research Approach to Promote Healthy Living and a Healthy Weight among 10–14-Year-Old Adolescents in Amsterdam: The LIKE Programme. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1–18, doi:10.3390/ijerph17144928.

Waterlander, W.E.; Singh, A.; Altenburg, T.; Dijkstra, C.; Luna Pinzon, A.; Anselma, M.; Busch, V.; van Houtum, L.; Emke, H.; Overman, M.L.; et al. Understanding Obesity-Related Behaviors in Youth from a Systems Dynamics Perspective: The Use of Causal Loop Diagrams. Obes. Rev. 2021, 22, 1–16, doi:10.1111/obr.13185.

Welling, M.S.; Abawi, O.; Van Den Eynde, E.; Van Rossum, E.F.C.; Halberstadt, J.; Brandsma, A.E.; Kleinendorst, L.; Van Den Akker, E.L.T.; Van Der Voorn, B. Impact of the COVID-19 Pandemic and Related Lockdown Measures on Lifestyle Behaviors and Well-Being in Children and Adolescents with Severe Obesity. Obes. Facts 2022, 15, 186–196, doi:10.1159/000520718

Werkpakket 2

Implementatie van de LIKE aanpak

Het doel van dit werkpakket is het faciliteren en ondersteunen van de implementatie van de LIKE aanpak in drie buurten in Amsterdam Oost, binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).

Werkpakket 2 Publicaties

Van Den Eynde, E.; Camfferman, R.; Putten, L.R.; Renders, C.M.; Seidell, J.C.; Halberstadt, J. Changes in the Health-Related Quality of Life and Weight Status of Children with Overweight or Obesity Aged 7 to 13 Years after Participating in a 10-Week Lifestyle Intervention. Child. Obes. 2020, 16, 412–420, doi:10.1089/chi.2020.0070.

Verdere publicaties in voorbereiding..

Werkpakket 3

Proces en effectevaluatie van de LIKE aanpak

In deze werkgroep wordt de LIKE aanpak vanuit een systeem-dynamisch raamwerk geëvalueerd. Centrale vraag hierbij is of de aanpak een verschil heeft gemaakt voor de jongeren in Amsterdam Oost. In de effectevaluatie maken we gebruik van gegevens die in het Sarphati Cohort, onder alle Amsterdamse kinderen, verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onderzoeken hoe de leefstijl en gewichtsstatus van kinderen in Oost zich ontwikkelt ten opzichte van die in andere delen van de stad. Op deze manier krijgen we inzicht in het effect van de LIKE aanpak.

Werkpakket 3 Publicaties

Luna Pinzon, A.; Stronks, K.; Dijkstra, C.; Renders, C.; Altenburg, T.; den Hertog, K.; Kremers, S.P.J.; Chinapaw, M.J.M.; Verhoeff, A.P.; Waterlander, W. The ENCOMPASS Framework: A Practical Guide for the Evaluation of Public Health Programmes in Complex Adaptive SystemsInt. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2022, 19, 1–17, doi:10.1186/s12966-022-01267-3

Verdere publicaties in voorbereiding..

Werkpakket 4

Modelleren van toekomstige effecten van de LIKE aanpak op hart- en vaatziekten

Het doel van deze werkgroep is om inzicht te krijgen in de (potentiele) impact van de LIKE aanpak op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het DYNAMO-HIA model.

Publicaties in voorbereiding..

Werkpakket 5

Disseminatie van resultaten van de LIKE aanpak

Het doel van dit werkpakket is de methodes, resultaten en het interventiemateriaal te delen met wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerders en aanbieders. Zij kunnen vervolgens de lessen die we geleerd hebben bijvoorbeeld in andere gemeenten toepassen.