Nieuws

Op deze pagina vind je een overzicht van wetenschappelijke publicaties voortkomend uit het LIKE project, gaan we in op de activiteiten die we hebben uitgevoerd en delen we onze ervaringen met dit project.

Nieuws

Publicaties

Yes! De eerste wetenschappelijke publicatie is een feit. In dit artikel leggen we het design van het LIKE project uit aan onze wetenschappelijke collega’s en delen we onze plannen voor de komende jaren.

Het artikel kun je HIER terugvinden.

Activiteiten

Inzicht krijgen in het systeem

In de eerste twee jaar van LIKE hebben we veel aandacht besteed aan het begrijpen van de leefwereld van jongeren in Amsterdam Oost in relatie tot eten, bewegen, schermgebruik en slapen en in de settings gezin, school, wijk, gezondheidszorg en stad. We hebben dit niet alleen gedaan met de jongeren zelf, maar ook met andere belangrijke betrokkenen in Oost en met de onderzoekers in het consortium.

Social Network Analysis

We zijn begonnen met een Social Network Analysis (SNA) om inzicht te krijgen in de belangrijkste actoren in Amsterdam Oost in relatie tot eten, bewegen, slapen en schermgebruik en in relatie tot adolescenten – en hoe deze actoren met elkaar verbonden zijn (of nog niet). We gaan deze SNA later in LIKE herhalen om te kijken of netwerken veranderd zijn.

Group Model Building

Met de stakeholders hebben we gebruik gemaakt van Group Model Building om inzicht te krijgen in hoe zij het systeem zien en waar ze mogelijkheden voor actie zien. We hebben inmiddels twee Group Model Building workshops gehouden met belangrijke betrokkenen uit Oost. Tijdens deze bijeenkomsten hebben ze zelf een system-map hebben gemaakt van alle factoren die een rol spelen rondom ongezonde gedragingen en aan de hand hiervan hebben ze belangrijke mechanismen geïdentificeerd. Zie hier een impressie van zo’n causal loop diagram. We gaan nu in een derde bijeenkomst aan de slag om rondom deze mechanismen actie-ideeën te ontwikkelen.

Het vinden van veranderpunten (leverage points) in het systeem

Met ons groter wordende inzicht van het systeem, werken we nu ook aan mogelijke “leverage points” om het systeem te veranderen. Hierbij gaat het om acties die de jongeren zelf ontwikkelen en acties van belangrijke betrokkenen uit de Group Model Building, maar ook om “systeem acties” die we met het hele team ontwikkelen. Een belangrijk inzicht hierin is dat we op zoek moeten gaan naar mogelijkheden in verschillende levels van het systeem, namelijk: systeem elementen (de losse puzzelstukjes in het systeem, bijvoorbeeld een gezonde schoolkantine), systeem structuur (bijvoorbeeld netwerken in het systeem, zoals netwerk tussen school, ouders en supermarkt), systeem doelen (bijvoorbeeld gezondheid opnemen in beleid) en paradigma (bijvoorbeeld dat het systeem inzet op gezondheidsbevordering boven economische groei). We doen dit in nauwe samenwerking met de AAGG, waarbij we de komende tijd hard gaan werken aan concrete actie-ideeën.

De impact van corona op LIKE

Door de coronacrisis hebben we de afgelopen maanden helaas niet alles kunnen doen wat we van plan waren. De kinderen en jongeren waarmee we samenwerken waren immers niet op school, en we konden ook geen bijeenkomsten houden in de wijk. Bovendien waren veel organisaties met wie we samenwerken druk met dingen die als gevolg van de crisis geregeld moesten worden, zoals het geven van goede voorlichting over coronamaatregelen. Nu de maatregelen versoepeld zijn, hopen we onze activiteiten in de wijk weer op te kunnen gaan starten. Wel jammer dat de scholen nu net weer gesloten zijn, en de kinderen en jongeren met vakantie… Vanaf september gaan we weer met volle kracht vooruit!

Activiteiten en ervaringen van de PhD studenten

Meredith

Ik heb een workshop over slapen georganiseerd voor gezondheidsambassadeurs in Amsterdam-Oost. Deze workshop was een onderdeel van de ‘Op Gezonde Tour’ plus-training. De workshop bestond uit 3 bijeenkomsten. Ik heb eerst samen met de gezondheidsambassadeurs besproken wat ze zouden willen leren. We hebben daarop volgend samen een tijdlijn gemaakt waarin ze vanaf het avondeten hun activiteiten moesten invullen voor elk gezinslid. Deze tijdslijn hebben we besproken en met elkaar gekeken naar wat de belangrijkste struikelpunten zijn als het gaat om het slaappatroon binnen het gezin. Een van de belangrijkste uitdagingen bleek het beeldschermgebruik van de kinderen en het stellen van regels te zijn. We hebben hierover tips voor elkaar opgeschreven. In de tweede bijeenkomst hebben we een collega van het Ouder-en-Kindteam uitgenodigd om meer informatie en praktische tips te geven over het stellen van regels. In de laatste bijeenkomst hebben we meer geleerd over het belang van slaap en hoe je deze informatie overbrengt op kinderen.

Een andere leuke activiteit was het fotografieproject dat ik met moeders uitvoerde. De moeders kregen eerst de opdracht om foto’s te maken van hun dagelijkse leven. Daarna hebben we deze foto’s inhoudelijk besproken en als aanknopingspunt gebruikt om te praten over gezonde leefstijl. Deze activiteit geeft mij weer nieuwe aanknopingspunten voor mijn onderzoek, dus dit was niet alleen leuk maar ook erg waardevol!

Wat me het meeste is bijgebleven van deze activiteiten is de betrokkenheid van de ouders in de wijk. Heel bijzonder om te zien hoe iedereen zich vol passie en enthousiasme inzet voor een gezonde leefomgeving voor hun kinderen en henzelf.

Tijdens het Sarphati symposium heb ik samen met Emma een poster gepresenteerd over ons project.

De poster vind je hier.

Helga

De afgelopen twee jaar schooljaren (2018-2020) hebben we samen met jongeren uit Amsterdam Oost onderzoek gedaan naar hoe jongeren slapen, eten en bewegen. Er werden wekelijkse participatieve bijeenkomsten gehouden met jongeren uit twee basisscholen en twee middelbare scholen. De jongeren hebben zelf onderzoek gedaan naar leefstijl gedragingen (voeding, slapen en bewegen) van henzelf en dat van hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben jongeren onderzoek gedaan naar waarom jongeren ongezond eten en drinken, te weinig slapen of bewegen en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren. Hierbij hebben zij ook geleerd hoe een onderzoek opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd kan worden. Nu is het tijd voor ACTIE! De jongeren hebben de afgelopen jaren al een stap gemaakt richting het bedenken en ontwikkelen van acties om leefstijl gedragingen van jongeren te verbeteren. Het komende schooljaar gaan wij ons samen met de jongeren volledig richten op het bedenken en ontwikkelen van acties gebaseerd op alle informatie uit de onderzoeken van de jongeren. Samen met de jongeren zullen wij nadenken over acties op kleine schaal, zoals het gezonder maken van het aanbod in de kantine op school, en acties op grote schaal, zoals het verbeteren van het voedselaanbod in de wijk. Wij kijken er naar uit na de zomervakantie weer met de jongeren aan de slag te gaan!

Begin juli 2020 hebben de kinderen van de twee basisscholen die dit jaar deelnamen aan de participatieve bijeenkomsten (oftewel de gezondheidsteams) een afsluitende picknick gehouden in het Oosterpark. Groepsbegeleider en onderzoeker Rabab Chrifou organiseerde samen met medebegeleider en stagiair Vincent Wesdorp de picknick. Om 12:00 ging de eerste groep picknicken. Het regende toen een beetje, maar dat hield de kinderen niet tegen om naar het park te gaan. Om 15:00 werd de tweede picknick gehouden. Deze groep had wat meer geluk met het weer, want de zon scheen volop! Tijdens de picknick werden er gezonde hapjes en drankjes aangeboden. Ook deden wij een spelletje en konden de kinderen spelen in het park. Als afsluiting hebben de begeleiders en de kinderen het voorgaande jaar kort geëvalueerd. De kinderen vonden de bijeenkomsten leuk en wilden graag meer leren over gezond leven. Alle kinderen kregen een certificaat van deelname mee waarop staat welke activiteiten zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Helaas moesten wij afscheid nemen van een aantal kinderen die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Gelukkig gaven zij aan met ons in contact te willen blijven. Op naar volgend jaar!