De LIKE-aanpak

Samen met de doelgroep aan de slag met het ontwikkelen van leefstijlgerichte interventies op school, in het gezin en de wijk.

De LIKE-aanpak

De kern van de wetenschappelijke methode die we in LIKE volgen is tweeledig, namelijk de methodiek van Participatory Action Research, en het perspectief van systeem denken.

Participatory Action Research (PAR)

PAR is een onderzoeksmethode waarbij onderzoekers samen met de doelgroep acties ontwikkelen die de gezondheid ten goede komen. Door de doelgroep zelf als experts te betrekken in het onderzoek, wordt gewaarborgd dat juist die aspecten die er voor hen echt toe doen worden aangepakt en de duurzaamheid van de interventie al in een vroeg stadium van draagvlak wordt voorzien.

Systeem benadering

De systeembenadering is een benadering waarbij het gehele systeem, bestaande uit de thuis- en buurtomgeving, de school en de zorgsetting in beschouwing wordt genomen. Dit resulteert in een integrale aanpak, waarbij er aandacht is voor verschillende leefomgevingen waarin de jongeren zich bewegen met bijbehorende leefstijlgedragingen.